Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN SONG V.158N/159S

Ngày đăng: 27/06/2019 | Lượt xem: 424

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    27/06/2019

Vessel Name

       HAIAN SONG  

Voyage

          158N/159S

Vessel’s Operator

      HACT

ETA P/S

19.00LT

27/06/2019

ETB

21.30LT

27/06/2019

Cargo Commence

21.50LT

27/06/2019

Cargo Completion

15.00LT

28/06/2019

ETD

16.30LT

28/06/2019

Terminal

HAIAN

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  17 - May 10 - May CHG
$-VND 25,450 25,484 34
$-EURO 0.930 0.930 0
SCFI 2,521 2,306 215

 

BUNKER PRICES
  17 - May 10 - May CHG
RTM 380cst 471 482 11
 LSFO 0.50% 562 566 4
MGO 731 735 4

SGP

380cst 517 530 13
 LSFO 0.50% 619 632 13
MGO 716 733 17