Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN SONG V.158N/159S

Ngày đăng: 27/06/2019 | Lượt xem: 394

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    27/06/2019

Vessel Name

       HAIAN SONG  

Voyage

          158N/159S

Vessel’s Operator

      HACT

ETA P/S

19.00LT

27/06/2019

ETB

21.30LT

27/06/2019

Cargo Commence

21.50LT

27/06/2019

Cargo Completion

15.00LT

28/06/2019

ETD

16.30LT

28/06/2019

Terminal

HAIAN

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Oct 20 - Oct CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
$-VND 24,730 24,700 30
$-EURO 0.947 0.944 0.003
SCFI 1.013 918 95

 

BUNKER PRICES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
RTM 380cst 511 546 35
 LSFO 0.50% 590 626 36
MGO 857 899 42

SGP

380cst 472 500 28
 LSFO 0.50% 665 687 22
MGO 865 892 27