Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Berthing Schedule

HAIAN SONG 148S/149S

Ngày đăng: 30/03/2019 | Lượt xem: 29

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated: 30/03/2019

Vessel Name

HAIAN SONG

Voyage

148S/149S

Vessel’s Operator

HACT

ETA P/S

23.00LT

30/03/2019

ETB

03.30LT

31/03/2019

Cargo Commence

03.50LT

31/03/2019

Cargo Completion

23.00LT

31/03/2019

ETD

00.30LT

01/04/2019

Terminal

HAIAN

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  15-Nov 08-Nov CHG
HRDI 1,336 1,354 -18
BDI 1,357 1,378 -21
BPI - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  15-Nov 08-Nov CHG
$-VND 23,260 23,260 0
$-EURO 0.907 0.895 0.12
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  15-Nov 08-Nov CHG
SGP SGP-380 300 349 -49
180 - - - - - - - - -
MGO 586 572 14