Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN SONG 149N/150S

Ngày đăng: 06/04/2019 | Lượt xem: 368

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated: 06/04/2019

Vessel Name

HAIAN SONG

Voyage

149N/150S

Vessel’s Operator

HACT

ETA P/S

23.00LT

06/04/2019

ETB

15.30LT

07/04/2019

Cargo Commence

15.50LT

07/04/2019

Cargo Completion

11.00LT

08/04/2019

ETD

12.30LT

08/04/2019

Terminal

HAIAN

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Jan 20 - Jan CHG
HRDI 668 789 121
BDI 677 801 124
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 669 739 70

 

EXCHANGE RATES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
$-VND 23,630 23,620 10
$-EURO 0.919 0.921 0.002
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
RTM 380cst 411 403 8
 LSFO 0.50% 613 586 27
MGO 920 926 6

SGP

380cst 421 413 8
 LSFO 0.50% 691 681 10
MGO 935 930 5