Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Berthing Schedule

HAIAN SONG V. 153N/154S

Ngày đăng: 12/05/2019 | Lượt xem: 79

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated: 12/05/2019

Vessel Name

HAIAN SONG 

Voyage

153N/154S

Vessel’s Operator

HACT

ETA P/S

01.00LT

13/05/2019

ETB

03.30LT

13/05/2019

Cargo Commence

03.50LT

13/04/2019

Cargo Completion

23.00LT

13/05/2019

ETD

00.30LT

14/05/2019

Terminal

HAIAN

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  24-Apr 17-Apr CHG
HRDI 635 719 -84
BDI 665 751 -86
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 2,028 877 1,151

 

EXCHANGE RATES
  24-Apr 17-Apr CHG
$-VND 23,580 23,510 70
$-EURO 0.929 0.920 0.009
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  24-Apr 17-Apr CHG
RTM 380cst 109 167 -58
 LSFO 0.50% 176 209 -33
MGO 210 259 -49

SGP

380cst 148 181 -33
 LSFO 0.50% 226 257 -31
MGO 223 256 -33