Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN SONG V. 154N/155E

Ngày đăng: 19/05/2019 | Lượt xem: 482

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated: 19/05/2019

Vessel Name

HAIAN SONG

Voyage

154N/155E

Vessel’s Operator

HACT

ETA P/S

05.00LT

20/05/2019

ETB

15.30LT

20/05/2019

Cargo Commence

15.50LT

20/04/2019

Cargo Completion

22.00LT

22/05/2019

ETD

22.30LT

22/05/2019

Terminal

HAIAN

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Oct 20 - Oct CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
$-VND 24,730 24,700 30
$-EURO 0.947 0.944 0.003
SCFI 1.013 918 95

 

BUNKER PRICES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
RTM 380cst 511 546 35
 LSFO 0.50% 590 626 36
MGO 857 899 42

SGP

380cst 472 500 28
 LSFO 0.50% 665 687 22
MGO 865 892 27