Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN TIME V. 167N/168S

Ngày đăng: 23/07/2019 | Lượt xem: 370

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    23/07/2019

Vessel Name

       HAIAN SONG  

Voyage:

         167N/168S

Vessel’s Operator

       HACT

ETA P/S

15.00LT

24/07/2019

ETB

17.30LT

24/07/2019

Cargo Commence

17.50LT

24/07/2019

Cargo Completion

15.00LT

25/07/2019

ETD

16.30LT

25/07/2019

Terminal

HAIAN

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Jan 20 - Jan CHG
HRDI 668 789 121
BDI 677 801 124
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 669 739 70

 

EXCHANGE RATES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
$-VND 23,630 23,620 10
$-EURO 0.919 0.921 0.002
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
RTM 380cst 411 403 8
 LSFO 0.50% 613 586 27
MGO 920 926 6

SGP

380cst 421 413 8
 LSFO 0.50% 691 681 10
MGO 935 930 5