Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN TIME V. 182N/183S

Ngày đăng: 12/11/2019 | Lượt xem: 260

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    12/11/2019

Vessel Name

   HAIAN TIME

Voyage:

       182N/183S

Vessel’s Operator

       HACT

ETA P/S

03.00LT

13/11/2019

ETB

05.30LT

13/11/2019

Cargo Commence

05.40LT

13/11/2019

Cargo Completion

02.00LT

14/11/2019

ETD

02.30LT

14/11/2019

Terminal

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Jan 20 - Jan CHG
HRDI 668 789 121
BDI 677 801 124
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 669 739 70

 

EXCHANGE RATES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
$-VND 23,630 23,620 10
$-EURO 0.919 0.921 0.002
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
RTM 380cst 411 403 8
 LSFO 0.50% 613 586 27
MGO 920 926 6

SGP

380cst 421 413 8
 LSFO 0.50% 691 681 10
MGO 935 930 5