Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN VIEW V. 019N/020S

Ngày đăng: 06/01/2021 | Lượt xem: 107

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    06/10/2021

Vessel Name:

      HAIAN VIEW 

Voyage:

019N/020S

Vessel’s Operator:

       HACT

ETA P/S:

18.00LT

07/01/2021

ETB:

17.30LT

07/01/2021

Cargo Commence:

17.50LT

07/01/2021

Cargo Completion:

22.00LT

08/01/2021

ETD:

22.30LT

08/01/2021

Terminal:

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  24 - Jun

17 - Jun

CHG
HRDI 2,262 2,496

234

BDI 2,331 2,578 247
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,719

1,716

3

 

EXCHANGE RATES
  24 - Jun 17 - Jun CHG
$-VND 23,390 23,380 10
$-EURO 0.948 0.952 0.004
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  24 - Jun 17 - Jun CHG
RTM 380cst 571 605 34
 LSFO 0.50% 871 911 40
MGO 1329 1343 14

SGP

380cst 579 621 42
 LSFO 0.50% 1071 1100 29
MGO 1360 1400 40