Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN VIEW V. 029N/030S

Ngày đăng: 29/03/2021 | Lượt xem: 135

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    29/03/2021

Vessel Name:

      HAIAN VIEW 

Voyage:

029N/030S

Vessel’s Operator:

       HACT

ETA P/S:

03.00LT

30/03/2021

ETB:

05.30LT

30/03/2021

Cargo Commence:

05.50LT

30/03/2021

Cargo Completion:

12.00LT

31/03/2021

ETD:

12.30LT

31/03/2021

Terminal:

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  25- Nov 18- Nov CHG
HRDI 1,300 1,174 126
BDI 1,324 1,189 135
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,738 1,392 346

 

EXCHANGE RATES
  25- Nov 18- Nov CHG
$-VND 24,858 24,860 02
$-EURO 0.961 0.969 0.08
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  25- Nov 18- Nov CHG
RTM 380cst 359 413 54
 LSFO 0.50% 553 556 3
MGO 875 926 51

SGP

380cst 403 424 21
 LSFO 0.50% 650 645 5
MGO 981 1038 57