Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

PEGASUS PETA V. 0093W/E

Ngày đăng: 14/11/2019 | Lượt xem: 139

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    14/11/2019

Vessel Name

   PEGASUS PETA 

Voyage:

          0093W/E

Vessel’s Operator

       DYS

ETA P/S

15.00LT

15/11/2019

ETB

19.30LT

15/11/2019

Cargo Commence

19.50LT

15/11/2019

Cargo Completion

06.00LT

16/10/2019

ETD

06.30LT

16/10/2019

Terminal

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

21- Jan

14- Jan CHG
HRDI 1,408 1,741

333

BDI 1,415 1,764 349
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 558 596 38

 

EXCHANGE RATES
  21- Jan 14- Jan CHG
$-VND 22,760 22,850 0.90
$-EURO 0.882 0.876 0.006
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  21- Jan 14- Jan CHG
RTM 380cst 490 471 19
 LSFO 0.50% 646 633 13
MGO 763 750 13

SGP

380cst 506 483 23
 LSFO 0.50% 690 671 19
MGO 763 746 17