Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

PEGASUS PETA V. 0096W/E

Ngày đăng: 28/12/2019 | Lượt xem: 285

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    28/12/2019

Vessel Name

   PEGASUS PETA 

Voyage:

          0096W/E

Vessel’s Operator

       DYS

ETA P/S

07.00LT

29/12/2019

ETB

09.30LT

29/12/2019

Cargo Commence

09.50LT

29/12/2019

Cargo Completion

22.20LT

29/12/2019

ETD

00.30LT

30/12/2019

Terminal

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  29 - Sep 22 - Sep CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  29 - Sep 22 - Sep CHG
$-VND 24,460 24,530 70
$-EURO 0.933 0.928 0.005
SCFI 887 912 25

 

BUNKER PRICES
  29 - Sep 22 - Sep CHG
RTM 380cst 589 586 3
 LSFO 0.50% 629 624 5
MGO 947 980 33

SGP

380cst 550 529 21
 LSFO 0.50% 679 667 12
MGO 921 955 43