Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

PEGASUS PETA V. 0098W/E

Ngày đăng: 22/01/2020 | Lượt xem: 310

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    22/01/2019

Vessel Name

   PEGASUS PETA 

Voyage:

          0098W/E

Vessel’s Operator

       DYS

ETA P/S

05.00LT

25/01/2020

ETB

07.30LT

25/01/2020

Cargo Commence

07.50LT

25/01/2020

Cargo Completion

17.30LT

25/01/2020

ETD

18.30LT

25/01/2020

Terminal

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Oct 20 - Oct CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
$-VND 24,730 24,700 30
$-EURO 0.947 0.944 0.003
SCFI 1.013 918 95

 

BUNKER PRICES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
RTM 380cst 511 546 35
 LSFO 0.50% 590 626 36
MGO 857 899 42

SGP

380cst 472 500 28
 LSFO 0.50% 665 687 22
MGO 865 892 27