Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

PEGASUS PETA V. 0100W/E

Ngày đăng: 20/02/2020 | Lượt xem: 247

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    20/02/2019

Vessel Name

   PEGASUS PETA 

Voyage:

             0100W/E

Vessel’s Operator

       DYS

ETA P/S

05.00LT

22/02/2020

ETB

07.30LT

22/02/2020

Cargo Commence

07.50LT

22/02/2020

Cargo Completion

20.00LT

22/02/2020

ETD

20.30LT

22/02/2020

Terminal

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Jan 20 - Jan CHG
HRDI 668 789 121
BDI 677 801 124
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 669 739 70

 

EXCHANGE RATES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
$-VND 23,630 23,620 10
$-EURO 0.919 0.921 0.002
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
RTM 380cst 411 403 8
 LSFO 0.50% 613 586 27
MGO 920 926 6

SGP

380cst 421 413 8
 LSFO 0.50% 691 681 10
MGO 935 930 5