Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

PEGASUS PETA V. 0117W/E

Ngày đăng: 16/10/2020 | Lượt xem: 37

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    16/10/2020

Vessel Name

   PEGASUS PETA 

Voyage:

0117W/E

Vessel’s Operator

       DYS

ETA P/S

11.00LT

16/10/2020

ETB

13.30LT

16/10/2020

Cargo Commence

13.50LT

16/10/2020

Cargo Completion

10.00LT

17/10/2020

ETD

10.30LT

17/10/2020

Terminal

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

10 - Sep

03 - Sep CHG
HRDI 3,748 3,817

-339

BDI 3,864 3,944 -80
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 481 495 -14

 

EXCHANGE RATES
  10 - Sep 03 - Sep CHG
$-VND 22,870 22,880 -10
$-EURO 0.845 0.842 0.003
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  10 - Sep 03 - Sep CHG
RTM 380cst 411 406 5
 LSFO 0.50% 509 516 -7
MGO 576 586 -10

SGP

380cst 461 451 -10
 LSFO 0.50% 540 543 -3
MGO 589 589 0