Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

PEGASUS PETA V. 2106W/E

Ngày đăng: 25/03/2021 | Lượt xem: 282

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:   25/03/2021

Vessel Name:

   PEGASUS PETA 

Voyage:

2106W/E

Vessel’s Operator:

       DYS

ETA P/S:

03.00LT

26/03/2021

ETB:

05.30LT

26/03/2021

Cargo Commence:

05.50LT

26/03/2021

Cargo Completion:

02.00LT

27/03/2021

ETD:

02.30LT

27/03/2021

Terminal:

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  07 - Jun 31 - May CHG
$-VND 25,453 25,474 18
$-EURO 0.918 0.922 4
SCFI 3,185 3,045 140

 

BUNKER PRICES
  07 - Jun 31 - May CHG
RTM 380cst 462 486 24
 LSFO 0.50% 521 522 1
MGO 701 735 34

SGP

380cst 505 534 29
 LSFO 0.50% 571 595 24
MGO 684 708 24