Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

PEGASUS PETA V. 2107W/E

Ngày đăng: 08/04/2021 | Lượt xem: 351

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:   08/04/2021

Vessel Name:

   PEGASUS PETA 

Voyage:

2107W/E

Vessel’s Operator:

       DYS

ETA P/S:

13.00LT

09/04/2021

ETB:

23.30LT

09/04/2021

Cargo Commence:

23.50LT

09/04/2021

Cargo Completion:

16.00LT

10/04/2021

ETD:

16.30LT

10/04/2021

Terminal:

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  07 - Jun 31 - May CHG
$-VND 25,453 25,474 18
$-EURO 0.918 0.922 4
SCFI 3,185 3,045 140

 

BUNKER PRICES
  07 - Jun 31 - May CHG
RTM 380cst 462 486 24
 LSFO 0.50% 521 522 1
MGO 701 735 34

SGP

380cst 505 534 29
 LSFO 0.50% 571 595 24
MGO 684 708 24