Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

PEGASUS PETA V. 2110W/E

Ngày đăng: 21/05/2021 | Lượt xem: 115

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:   21/05/2021

Vessel Name:

   PEGASUS PETA 

Voyage:

2110W/E

Vessel’s Operator:

       DYS

ETA P/S:

19.00LT

21/05/2021

ETB:

21.30LT

21/05/2021

Cargo Commence:

21.50LT

21/05/2021

Cargo Completion:

10.00LT

22/05/2021

ETD:

10.30LT

22/05/2021

Terminal:

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  01- Jul

24 - Jun

CHG
HRDI 2,155 2,262

107

BDI 2,214 2,331 117
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,566

1,699

133

 

EXCHANGE RATES
  01- Jul 24 - Jun CHG
$-VND 23,440 23,390 50
$-EURO 0.957 0.947 0.010
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  01- Jul 24- Jun CHG
RTM 380cst 571 605 34
 LSFO 0.50% 871 911 40
MGO 1329 1343 14

SGP

380cst 579 621 42
 LSFO 0.50% 1071 1100 29
MGO 1360 1400 40