Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

PEGASUS ZETTA V. 0080W/E

Ngày đăng: 16/05/2019 | Lượt xem: 161

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated: 16/05/2019

Vessel Name

PEGASUS ZETTA 

Voyage

0080W/E

Vessel’s Operator

HACT

ETA P/S

02.00LT

18/05/2019

ETB

05.30LT

18/05/2019

Cargo Commence

05.50LT

18/04/2019

Cargo Completion

16.00LT

18/05/2019

ETD

16.30LT

18/05/2019

Terminal

HAIAN

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

15- Oct

08- Oct CHG
HRDI 4,695 5,347

652

BDI 4,854 5,526 672
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 508 479 29

 

EXCHANGE RATES
  15- Oct 08- Oct CHG
$-VND 22,860 22,860 00
$-EURO 0.862 0.864 0.02
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  15- Oct 08- Oct CHG
RTM 380cst 481 476 5
 LSFO 0.50% 589 564 25
MGO 696 681 15

SGP

380cst 521 520 1
 LSFO 0.50% 621 596 25
MGO 703 699 4