Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

PEGASUS ZETTA V. 0080W/E

Ngày đăng: 16/05/2019 | Lượt xem: 306

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated: 16/05/2019

Vessel Name

PEGASUS ZETTA 

Voyage

0080W/E

Vessel’s Operator

HACT

ETA P/S

02.00LT

18/05/2019

ETB

05.30LT

18/05/2019

Cargo Commence

05.50LT

18/04/2019

Cargo Completion

16.00LT

18/05/2019

ETD

16.30LT

18/05/2019

Terminal

HAIAN

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Jan 20 - Jan CHG
HRDI 668 789 121
BDI 677 801 124
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 669 739 70

 

EXCHANGE RATES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
$-VND 23,630 23,620 10
$-EURO 0.919 0.921 0.002
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
RTM 380cst 411 403 8
 LSFO 0.50% 613 586 27
MGO 920 926 6

SGP

380cst 421 413 8
 LSFO 0.50% 691 681 10
MGO 935 930 5