Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Berthing Schedule

PEGASUS ZETTA V. 0083W/E

Ngày đăng: 28/06/2019 | Lượt xem: 57

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    27/06/2019

Vessel Name

       PEGASUS ZETTA 

Voyage

           0083W/E

Vessel’s Operator

      DYS

ETA P/S

05.00LT

29/06/2019

ETB

07.30LT

29/06/2019

Cargo Commence

07.50LT

29/06/2019

Cargo Completion

20.20LT

29/06/2019

ETD

20.30LT

29/06/2019

Terminal

HAIAN

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  05-Jun 29-May CHG
HRDI 652 486 166
BDI 679 504 175
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 491 596 -105

 

EXCHANGE RATES
  05-Jun 29-May CHG
$-VND 23,340 23,370 70
$-EURO 0.882 0.901 0.009
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  05-Jun 29-May CHG
RTM 380cst 231 191 40
 LSFO 0.50% 273 226 47
MGO 299 261 38

SGP

380cst 237 199 38
 LSFO 0.50% 290 259 31
MGO 321 291 30