Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

PEGASUS ZETTA V. 0085W/E

Ngày đăng: 26/07/2019 | Lượt xem: 372

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    26/07/2019

Vessel Name

       PEGASUS ZETTA

Voyage:

         0085W/E

Vessel’s Operator

       DYS

ETA P/S

09.00LT

28/07/2019

ETB

13.30LT

28/07/2019

Cargo Commence

13.40LT

28/07/2019

Cargo Completion

00.20LT

29/07/2019

ETD

00.30LT

29/07/2019

Terminal

HAIAN

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  08 - Sep 01 - Sep CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
$-VND 24,260 24,240 20
$-EURO 0.933 0.928 0.05
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
RTM 380cst 583 568 15
 LSFO 0.50% 615 601 14
MGO 920 910 10

SGP

380cst 549 526 23
 LSFO 0.50% 648 630 18
MGO 918 906 12