Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Berthing Schedule

SM TOKYO 1906W/E

Ngày đăng: 28/03/2019 | Lượt xem: 44

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated: 28/03/2019

Vessel Name

SM TKYO

Voyage

1906W/E

Vessel’s Operator

HACT

ETA P/S

17.00LT

29/03/2019

ETB

19.30LT

29/03/2019

Cargo Commence

19.50LT

29/03/2019

Cargo Completion

10.00LT

30/03/2019

ETD

10.30LT

30/03/2019

Terminal

HAIAN

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  14-Feb 07-Feb CHG
HRDI 421 415 6
BDI 425 415 10
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 668 623 45

 

EXCHANGE RATES
  14-Feb 07-Feb CHG
$-VND 23,315 23,310 5
$-EURO 0.922 0.914 0.008
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  14-Feb 07-Feb CHG
SGP SGP- 380 319 314 5
 LSFO 0.50% 511 533 -22
MGO 515 533 -18