Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

SM TOKYO V. 2103W/E

Ngày đăng: 09/02/2021 | Lượt xem: 269

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    09/02/2021

Vessel Name:

   SM TOKYO

Voyage:

2103W/E

Vessel’s Operator:

       SML

ETA P/S:

23.00LT

12/02/2021

ETB:

01.30LT

13/02/2021

Cargo Commence:

01.50LT

13/02/2021

Cargo Completion:

12.00LT

13/02/2021

ETD:

12.30LT

13/02/2021

Terminal:

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  12 - Jul 05 - Jul CHG
$-VND 25,460 25,458 2
$-EURO 0.919 0.923 4
SCFI 3,675 3,734 59

 

BUNKER PRICES
  12 - Jul 05 - Jul CHG
RTM 380cst 514 524 10
 LSFO 0.50% 571 589 18
MGO 734 760 26

SGP

380cst 525 537 12
 LSFO 0.50% 622 642 20
MGO 739 764 25