Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

SM TOKYO V. 2008W/E

Ngày đăng: 23/04/2020 | Lượt xem: 187

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    23/04/2020

Vessel Name

   SM TOKYO

Voyage:

       V.  2008W/E

Vessel’s Operator

       SML

ETA P/S

13.00LT

24/04/2020

ETB

15.30LT

24/04/2020

Cargo Commence

15.40LT

24/04/2020

Cargo Completion

04.00LT

25/04/2020

ETD

04.30LT

25/04/2020

Terminal

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  16- Sep 09- Sep CHG
HRDI 1,514 1,191 323
BDI 1,553 1,213 340
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,265 1,214 51

 

EXCHANGE RATES
  16- Sep 09- Sep CHG
$-VND 23,795 23,690
105
$-EURO 1.004 0.996 0.08
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  16- Sep 09- Sep CHG
RTM 380cst 431 419 12
 LSFO 0.50% 674 647 27
MGO 953 1051 98

SGP

380cst 413 399 14
 LSFO 0.50% 695 673 22
MGO 901 1029 128