Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

SM TOKYO V. 2025W/E

Ngày đăng: 17/12/2020 | Lượt xem: 166

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    17/12/2020

Vessel Name:

   SM TOKYO

Voyage:

2025W/E

Vessel’s Operator:

       SML

ETA P/S:

09.00LT

18/12/2020

ETB:

11.30LT

18/12/2020

Cargo Commence:

11.50LT

18/12/2020

Cargo Completion:

04.00LT

19/12/2020

ETD:

04.30LT

19/12/2020

Terminal:

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  17 - Mar 10 - Mar CHG
HRDI 1,476 1,367 109
BDI 1,535 1,424 111
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,487 905 582

 

EXCHANGE RATES
  17 - Mar 10 - Mar CHG
$-VND 23,750 23,840 90
$-EURO 0.940 0.939 0.001
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  17 - Mar 10 - Mar CHG
RTM 380cst 379 423 44
 LSFO 0.50% 524 564 40
MGO 716 753 37

SGP

380cst 415 443 28
 LSFO 0.50% 543 584 41
MGO 721 750 29