Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Berthing Schedule

SM TOKYO V. 1910W/E

Ngày đăng: 23/05/2019 | Lượt xem: 55

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated: 23/05/2019

Vessel Name

SM TOKYO

Voyage

1910W/E

Vessel’s Operator

HACT

ETA P/S

15.00LT

24/05/2019

ETB

17.30LT

24/05/2019

Cargo Commence

17.50LT

24/04/2019

Cargo Completion

06.00LT

25/05/2019

ETD

06.30LT

25/05/2019

Terminal

HAIAN

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  24-Apr 17-Apr CHG
HRDI 635 719 -84
BDI 665 751 -86
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 2,028 877 1,151

 

EXCHANGE RATES
  24-Apr 17-Apr CHG
$-VND 23,580 23,510 70
$-EURO 0.929 0.920 0.009
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  24-Apr 17-Apr CHG
RTM 380cst 109 167 -58
 LSFO 0.50% 176 209 -33
MGO 210 259 -49

SGP

380cst 148 181 -33
 LSFO 0.50% 226 257 -31
MGO 223 256 -33