Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

SM TOKYO V. 1913W/E

Ngày đăng: 05/07/2019 | Lượt xem: 642

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    05/07/2019

Vessel Name

       SM TOKYO

Voyage

           082N/083S

Vessel’s Operator

      SML

ETA P/S

17.00LT

05/07/2019

ETB

19.30LT

05/07/2019

Cargo Commence

19.50LT

05/07/2019

Cargo Completion

10.00LT

06/07/2019

ETD

10.30LT

06/07/2019

Terminal

HAIAN

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  07 - Jun 31 - May CHG
$-VND 25,453 25,474 18
$-EURO 0.918 0.922 4
SCFI 3,185 3,045 140

 

BUNKER PRICES
  07 - Jun 31 - May CHG
RTM 380cst 462 486 24
 LSFO 0.50% 521 522 1
MGO 701 735 34

SGP

380cst 505 534 29
 LSFO 0.50% 571 595 24
MGO 684 708 24