Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

SM TOKYO V. 2104W/E

Ngày đăng: 26/02/2021 | Lượt xem: 315

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    26/02/2021

Vessel Name:

   SM TOKYO

Voyage:

2104W/E

Vessel’s Operator:

       SML

ETA P/S:

21.00LT

26/02/2021

ETB:

23.30LT

26/02/2021

Cargo Commence:

23.50LT

26/02/2021

Cargo Completion:

14.00LT

27/02/2021

ETD:

14.30LT

27/02/2021

Terminal:

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  07 - Jun 31 - May CHG
$-VND 25,453 25,474 18
$-EURO 0.918 0.922 4
SCFI 3,185 3,045 140

 

BUNKER PRICES
  07 - Jun 31 - May CHG
RTM 380cst 462 486 24
 LSFO 0.50% 521 522 1
MGO 701 735 34

SGP

380cst 505 534 29
 LSFO 0.50% 571 595 24
MGO 684 708 24