Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

SM TOKYO V. 2106W/E

Ngày đăng: 02/04/2021 | Lượt xem: 259

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    02/04/2021

Vessel Name:

   SM TOKYO

Voyage:

2106W/E

Vessel’s Operator:

       SML

ETA P/S:

19.00LT

02/04/2021

ETB:

21.30LT

02/04/2021

Cargo Commence:

21.50LT

02/04/2021

Cargo Completion:

14.00LT

03/04/2021

ETD:

14.30LT

03/04/2021

Terminal:

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  17 - May 10 - May CHG
$-VND 25,450 25,484 34
$-EURO 0.930 0.930 0
SCFI 2,521 2,306 215

 

BUNKER PRICES
  17 - May 10 - May CHG
RTM 380cst 471 482 11
 LSFO 0.50% 562 566 4
MGO 731 735 4

SGP

380cst 517 530 13
 LSFO 0.50% 619 632 13
MGO 716 733 17