Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

SM TOKYO V. 2107W/E

Ngày đăng: 15/04/2021 | Lượt xem: 293

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    15/04/2021

Vessel Name:

   SM TOKYO

Voyage:

2107W/E

Vessel’s Operator:

       SML

ETA P/S:

17.00LT

16/04/2021

ETB:

19.30LT

16/04/2021

Cargo Commence:

19.50LT

16/04/2021

Cargo Completion:

10.00LT

17/04/2021

ETD:

10.30LT

17/04/2021

Terminal:

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  08 - Sep 01 - Sep CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
$-VND 24,260 24,240 20
$-EURO 0.933 0.928 0.05
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
RTM 380cst 583 568 15
 LSFO 0.50% 615 601 14
MGO 920 910 10

SGP

380cst 549 526 23
 LSFO 0.50% 648 630 18
MGO 918 906 12