Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

SM TOKYO V. 2108W/E

Ngày đăng: 29/04/2021 | Lượt xem: 325

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    29/04/2021

Vessel Name:

   SM TOKYO

Voyage:

2108W/E

Vessel’s Operator:

       SML

ETA P/S:

15.00LT

30/04/2021

ETB:

17.30LT

30/04/2021

Cargo Commence:

17.50LT

30/04/2021

Cargo Completion:

08.00LT

01/05/2021

ETD:

08.30LT

01/05/2021

Terminal:

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Feb 16 - Feb CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
$-VND 24,790 24,680 110
$-EURO 0.924 0.928 0.04
SCFI 2,110 2,166 56

 

BUNKER PRICES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
RTM 380cst 458 458 0
 LSFO 0.50% 574 576 2
MGO 775 803 28

SGP

380cst 450 443 7
 LSFO 0.50% 638 645 7
MGO 799 805 6