Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

SM TOKYO V. 2108W/E

Ngày đăng: 29/04/2021 | Lượt xem: 64

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    29/04/2021

Vessel Name:

   SM TOKYO

Voyage:

2108W/E

Vessel’s Operator:

       SML

ETA P/S:

15.00LT

30/04/2021

ETB:

17.30LT

30/04/2021

Cargo Commence:

17.50LT

30/04/2021

Cargo Completion:

08.00LT

01/05/2021

ETD:

08.30LT

01/05/2021

Terminal:

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

10 - Sep

03 - Sep CHG
HRDI 3,748 3,817

-339

BDI 3,864 3,944 -80
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 481 495 -14

 

EXCHANGE RATES
  10 - Sep 03 - Sep CHG
$-VND 22,870 22,880 -10
$-EURO 0.845 0.842 0.003
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  10 - Sep 03 - Sep CHG
RTM 380cst 411 406 5
 LSFO 0.50% 509 516 -7
MGO 576 586 -10

SGP

380cst 461 451 -10
 LSFO 0.50% 540 543 -3
MGO 589 589 0