Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN PARK V. 246S

Ngày đăng: 25/01/2021 | Lượt xem: 217

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:   25/01/2021

Vessel Name:

   HAIAN PARK  

Voyage:

246S

Vessel’s Operator:

       HACT

ETA P/S:

03.00LT

26/01/2021

ETB:

05.30LT

26/01/2021

Cargo Commence:

06.00LT

26/01/2021

Cargo Completion:

04.00LT

27/01/2021

ETD:

04.30LT

27/01/2021

Terminal:

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Oct 20 - Oct CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
$-VND 24,730 24,700 30
$-EURO 0.947 0.944 0.003
SCFI 1.013 918 95

 

BUNKER PRICES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
RTM 380cst 511 546 35
 LSFO 0.50% 590 626 36
MGO 857 899 42

SGP

380cst 472 500 28
 LSFO 0.50% 665 687 22
MGO 865 892 27