Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN VIEW V. 018N/019S

Ngày đăng: 30/12/2020 | Lượt xem: 252

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    30/12/2020

Vessel Name:

      HAIAN VIEW 

Voyage:

018N/019S

Vessel’s Operator:

       HACT

ETA P/S:

03.00LT

31/12/2020

ETB:

05.30LT

31/12/2020

Cargo Commence:

05.50LT

31/12/2020

Cargo Completion:

06.00LT

01/01/2021

ETD:

06.30LT

01/01/2021

Terminal:

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  17 - May 10 - May CHG
$-VND 25,450 25,484 34
$-EURO 0.930 0.930 0
SCFI 2,521 2,306 215

 

BUNKER PRICES
  17 - May 10 - May CHG
RTM 380cst 471 482 11
 LSFO 0.50% 562 566 4
MGO 731 735 4

SGP

380cst 517 530 13
 LSFO 0.50% 619 632 13
MGO 716 733 17