Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Nghị quyết - Biên bản 25-04-2015 Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Tải về
2 Nghị Quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Nghị quyết - Biên bản 25-04-2015 Nghị Quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Tải về
3 Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An Báo cáo thường niên 16-04-2015 Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An Tải về
4 Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 0404-2015/NQ-HĐQT Nghị quyết - Biên bản 14-04-2015 Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 0404-2015/NQ-HĐQT Tải về
5 Báo cáo kết quả GDCP của người có liên quan – Phùng Vĩnh Khánh Thông báo 11-04-2015 Báo cáo kết quả GDCP của người có liên quan – Phùng Vĩnh Khánh Tải về
6 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Thông báo 09-04-2015 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Tải về
7 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Thông báo 09-04-2015 Công ty CP VT và XD Hải An xin thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
Thời gian & địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015: 8 giờ 30 phút ngày 24/04/2015.
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km2 Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng.
Tải về
8 Thông báo GDCP của người có liên quan - Phùng Vĩnh Khánh Thông báo 13-03-2015 Ông Phùng Vĩnh Khánh đăng kí bán 6.160 cổ phần.
Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ là 18.480 cổ phần.
Sau giao dịch Ông Phùng Vĩnh Khánh sở hữu 12.320 cổ phần.
Giao dịch thực hiện từ ngày 18/03/2015 đến ngày 18/05/2015.
Tải về
9 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Thông báo 13-03-2015 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Tải về
10 Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu HAH của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Thông báo 05-03-2015 Công ty CP VT và XD Hải An trân trong thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu HAH tại SGDCK TP. Hồ Chí Minh là 11/03/2015 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  13 - May

06 - May

CHG
HRDI 3,041 2,665

306

BDI 3,117 2,718 314
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,436 1,357 108

 

EXCHANGE RATES
  13 - May 06 - May CHG
$-VND 23,230 23,090 140
$-EURO 0.963 0.947 0.016
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  13 - May 06 - May CHG
RTM 380cst 625 625 00
 LSFO 0.50% 801 856 55
MGO 1229 1325 96

SGP

380cst 765 764 1
 LSFO 0.50% 873 866 7
MGO 1236 1205 31