Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét

Ngày: 14-08-2019 | Lượt xem: 973

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét

Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

Ngày: 30-07-2019 | Lượt xem: 1049

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Ngày: 29-07-2019 | Lượt xem: 966

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019

Ngày: 29-07-2019 | Lượt xem: 1033

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019

Xem thêm
Bộ hồ sơ ứng cử/ đề cử vào hội đồng quản trị nhiệm kì 2018 - 2023

Bộ hồ sơ ứng cử/ đề cử vào hội đồng quản trị nhiệm kì 2018 - 2023

Ngày: 28-03-2019 | Lượt xem: 1948

Kính mời quý cổ đông tải tài liệu theo thứ tự dưới đây:

Xem thêm
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày: 27-03-2019 | Lượt xem: 1988

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu theo danh mục sau:

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  12 - Jul 05 - Jul CHG
$-VND 25,460 25,458 2
$-EURO 0.919 0.923 4
SCFI 3,675 3,734 59

 

BUNKER PRICES
  12 - Jul 05 - Jul CHG
RTM 380cst 514 524 10
 LSFO 0.50% 571 589 18
MGO 734 760 26

SGP

380cst 525 537 12
 LSFO 0.50% 622 642 20
MGO 739 764 25