Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/9/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/9/2023

Ngày: 12-09-2023 | Lượt xem: 164

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/9/2023

Xem thêm
Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Ngày: 12-09-2023 | Lượt xem: 105

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Xem thêm
Thông báo của HSX v/v thay đổi đăng ký niêm yết và ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết

Thông báo của HSX v/v thay đổi đăng ký niêm yết và ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết

Ngày: 31-08-2023 | Lượt xem: 173

Thông báo của HSX v/v thay đổi đăng ký niêm yết và ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết

Xem thêm
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16

Ngày: 28-08-2023 | Lượt xem: 124

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16

Xem thêm
Giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán HAH - thay đổi lần thứ 5

Giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán HAH - thay đổi lần thứ 5

Ngày: 24-08-2023 | Lượt xem: 128

Giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán HAH - thay đổi lần thứ 5

Xem thêm
Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Ngày: 18-08-2023 | Lượt xem: 130

Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/08/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/08/2023

Ngày: 18-08-2023 | Lượt xem: 139

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/07/2023

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  08 - Sep 01 - Sep CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
$-VND 24,260 24,240 20
$-EURO 0.933 0.928 0.05
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
RTM 380cst 583 568 15
 LSFO 0.50% 615 601 14
MGO 920 910 10

SGP

380cst 549 526 23
 LSFO 0.50% 648 630 18
MGO 918 906 12