Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Tin tức quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2020

Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2020

Ngày: 28-10-2020 | Lượt xem: 49

Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2020

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 3 năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 3 năm 2020

Ngày: 28-10-2020 | Lượt xem: 99

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 3 năm 2020

Xem thêm
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - CTCP Cánh đồng xanh

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - CTCP Cánh đồng xanh

Ngày: 08-10-2020 | Lượt xem: 98

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - CTCP Cánh đồng xanh

Xem thêm
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh

Ngày: 08-10-2020 | Lượt xem: 58

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh

Ngày: 04-09-2020 | Lượt xem: 130

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh

Xem thêm
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh

Ngày: 21-08-2020 | Lượt xem: 148

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 đã được soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 đã được soát xét

Ngày: 20-08-2020 | Lượt xem: 138

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 đã được soát xét

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  19- Nov 12 - Nov CHG
HRDI 1,108 1,100 8
BDI 1,134 1,124 10
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 345 326  19

 

EXCHANGE RATES
  19 - Nov 12 - Nov CHG
$-VND 23,270 23,270 000
$-EURO 0.843 0.846 -0.003
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  19 - Nov 12 - Nov CHG
RTM 380cst 268 266 2
 LSFO 0.50% 328 315 13
MGO 359 349 10

SGP

380cst 299 299 00
 LSFO 0.50% 360 350 10
MGO 371 363 8