Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Tin tức quan hệ cổ đông

Công văn UBCKNN v/v nhận hồ sơ mua lại cổ phiếu

Công văn UBCKNN v/v nhận hồ sơ mua lại cổ phiếu

Ngày: 26-03-2020 | Lượt xem: 27

Công văn UBCKNN v/v nhận hồ sơ mua lại cổ phiếu

Xem thêm
Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu

Ngày: 26-03-2020 | Lượt xem: 22

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/3/2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/3/2020

Ngày: 23-03-2020 | Lượt xem: 44

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/3/2020

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019

Ngày: 12-03-2020 | Lượt xem: 38

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019

Xem thêm
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019

Ngày: 12-03-2020 | Lượt xem: 53

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019

Xem thêm
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - America LLC

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - America LLC

Ngày: 04-03-2020 | Lượt xem: 41

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - America LLC

Xem thêm
Công văn giải trình v/v không CBTT giao dịch cổ phiếu HAH của người liên quan với người nội bộ - bà Nhữ Thị Thúy

Công văn giải trình v/v không CBTT giao dịch cổ phiếu HAH của người liên quan với người nội bộ - bà Nhữ Thị Thúy

Ngày: 28-02-2020 | Lượt xem: 59

Công văn giải trình v/v không CBTT giao dịch cổ phiếu HAH của người liên quan với người nội bộ - bà Nhữ Thị Thúy

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27-Mar 20-Mar CHG
HRDI 555 618 -63
BDI 556 625 -69
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 858 848 10

 

EXCHANGE RATES
  27-Mar 20-Mar CHG
$-VND 23,700 23,530 170
$-EURO 0.909 0.935 -0.026
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  27-Mar 20-Mar CHG
RTM 380cst 166 166 0
 LSFO 0.50% 229 231 -2
MGO 294 296 -2

SGP

380cst 191 205 -14
 LSFO 0.50% 271 290 -19
MGO 297 316 -19