Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Tin tức quan hệ cổ đông

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/11/2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/11/2019

Ngày: 19-11-2019 | Lượt xem: 77

Nghị quyết HĐQT ngày 18/11/2019

Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 - 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 - 2019

Ngày: 29-10-2019 | Lượt xem: 66

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 - 2019

Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 - 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 - 2019

Ngày: 29-10-2019 | Lượt xem: 118

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 - 2019

Xem thêm
Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế năm 2018

Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế năm 2018

Ngày: 17-10-2019 | Lượt xem: 82

Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế năm 2018

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex

Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex

Ngày: 21-08-2019 | Lượt xem: 228

Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét

Ngày: 14-08-2019 | Lượt xem: 257

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét

Xem thêm
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét

Ngày: 14-08-2019 | Lượt xem: 96

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  29-Nov 22-Nov CHG
HRDI 1,484 1,259 225
BDI 1,528 1,284 244
BPI - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  29-Nov 22-Nov CHG
$-VND 23,245 23,260 -15
$-EURO 0.907 0.895 0.12
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  29-Nov 22-Nov CHG
SGP SGP-380 328 299 19
 LSFO 0.50% 559 550 9
MGO 593 580 13