Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh

Ngày: 13-10-2021 | Lượt xem: 72

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh

Xem thêm
Thông báo của VSD v/v về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiên lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo của VSD v/v về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiên lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày: 01-10-2021 | Lượt xem: 187

Thông báo của VSD v/v về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiên lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày: 27-09-2021 | Lượt xem: 135

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/9/2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/9/2021

Ngày: 27-09-2021 | Lượt xem: 204

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/9/2021

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc Ánh

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc Ánh

Ngày: 24-09-2021 | Lượt xem: 125

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc Ánh

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/9/2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/9/2021

Ngày: 23-09-2021 | Lượt xem: 201

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/9/2021

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc Ánh

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc Ánh

Ngày: 10-09-2021 | Lượt xem: 798

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc Ánh

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

15- Oct

08- Oct CHG
HRDI 4,695 5,347

652

BDI 4,854 5,526 672
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 508 479 29

 

EXCHANGE RATES
  15- Oct 08- Oct CHG
$-VND 22,860 22,860 00
$-EURO 0.862 0.864 0.02
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  15- Oct 08- Oct CHG
RTM 380cst 481 476 5
 LSFO 0.50% 589 564 25
MGO 696 681 15

SGP

380cst 521 520 1
 LSFO 0.50% 621 596 25
MGO 703 699 4