Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Ngày: 17-01-2022 | Lượt xem: 68

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Xem thêm
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày: 12-01-2022 | Lượt xem: 71

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày: 05-01-2022 | Lượt xem: 129

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Xem thêm
Nghị quyết và quyết định Hội đồng Quản trị ngày 21/12/2021

Nghị quyết và quyết định Hội đồng Quản trị ngày 21/12/2021

Ngày: 22-12-2021 | Lượt xem: 217

Nghị quyết và quyết định Hội đồng Quản trị ngày 21/12/2021

Xem thêm
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - bà Vũ Thị Ngọc Ánh

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - bà Vũ Thị Ngọc Ánh

Ngày: 13-12-2021 | Lượt xem: 220

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - bà Vũ Thị Ngọc Ánh

Xem thêm
Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v nhận được tài liệu BCKQGD bán cổ phiếu quỹ

Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v nhận được tài liệu BCKQGD bán cổ phiếu quỹ

Ngày: 10-12-2021 | Lượt xem: 157

Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v nhận được tài liệu BCKQGD bán cổ phiếu quỹ

Xem thêm
Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Ngày: 06-12-2021 | Lượt xem: 204

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

14 - Jan

07 - Jan CHG
HRDI 1,741 2,198

475

BDI 1,764 2,217 279
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 596 856 260

 

EXCHANGE RATES
  14 - Jan 07 - Jan CHG
$-VND 22,850 22,850 000
$-EURO 0.874 0.880 0.006
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  14 - Jan 07 - Jan CHG
RTM 380cst 468 455 13
 LSFO 0.50% 606 575 31
MGO 731 701 30

SGP

380cst 476 471 5
 LSFO 0.50% 676 647 29
MGO 740 709 31