Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13

Ngày: 01-07-2022 | Lượt xem: 107

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/6/2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/6/2022

Ngày: 28-06-2022 | Lượt xem: 348

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/6/2022

Xem thêm
Quyết định Hội đồng quản trị ngày 10/06/2022

Quyết định Hội đồng quản trị ngày 10/06/2022

Ngày: 11-06-2022 | Lượt xem: 462

Quyết định Hội đồng quản trị ngày 10/06/2022

Xem thêm
Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Ngày: 31-05-2022 | Lượt xem: 198

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Xem thêm
Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM v/v niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM v/v niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Ngày: 27-05-2022 | Lượt xem: 105

Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM v/v niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Xem thêm
Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Ngày: 25-05-2022 | Lượt xem: 102

Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/05/2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/05/2022

Ngày: 12-05-2022 | Lượt xem: 286

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/05/2022

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  01- Jul

24 - Jun

CHG
HRDI 2,155 2,262

107

BDI 2,214 2,331 117
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,566

1,699

133

 

EXCHANGE RATES
  01- Jul 24 - Jun CHG
$-VND 23,440 23,390 50
$-EURO 0.957 0.947 0.010
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  01- Jul 24- Jun CHG
RTM 380cst 571 605 34
 LSFO 0.50% 871 911 40
MGO 1329 1343 14

SGP

380cst 579 621 42
 LSFO 0.50% 1071 1100 29
MGO 1360 1400 40