Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Tin tức quan hệ cổ đông

Công văn của VSD v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiên quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công văn của VSD v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiên quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày: 02-04-2021 | Lượt xem: 58

Công văn của VSD v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiên quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày: 30-03-2021 | Lượt xem: 20

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2021

Ngày: 25-03-2021 | Lượt xem: 107

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2021

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh

Ngày: 07-03-2021 | Lượt xem: 90

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Ngày: 26-02-2021 | Lượt xem: 112

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Xem thêm
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Ngày: 26-02-2021 | Lượt xem: 40

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

Ngày: 30-01-2021 | Lượt xem: 36

Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  01 - Apr 25 - Mar CHG
HRDI 2026 2133 -107
BDI 2072 2172 -100
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 643 656 -13

 

EXCHANGE RATES
  01 - Apr 25 - Mar CHG
$-VND 23,170 23,190 -20
$-EURO 0.851 0.850 0.001
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  01 - Apr 25 - Mar CHG
RTM 380cst 368 366 2
 LSFO 0.50% 460 446 14
MGO 494 481 13

SGP

380cst 381 376 5
 LSFO 0.50% 483 477 6
MGO 512 510 2