Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Ngày: 07-02-2024 | Lượt xem: 212

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Xem thêm
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Ngày: 07-02-2024 | Lượt xem: 177

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Xem thêm
Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023

Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023

Ngày: 05-02-2024 | Lượt xem: 197

Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 02/02/2024

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 02/02/2024

Ngày: 03-02-2024 | Lượt xem: 144

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 02/02/2024

Xem thêm
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải

Ngày: 02-02-2024 | Lượt xem: 123

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải

Xem thêm
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – CTCP Container Việt Nam

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – CTCP Container Việt Nam

Ngày: 01-02-2024 | Lượt xem: 110

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – CTCP Container Việt Nam

Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Ngày: 30-01-2024 | Lượt xem: 122

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Feb 16 - Feb CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
$-VND 24,790 24,680 110
$-EURO 0.924 0.928 0.04
SCFI 2,110 2,166 56

 

BUNKER PRICES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
RTM 380cst 458 458 0
 LSFO 0.50% 574 576 2
MGO 775 803 28

SGP

380cst 450 443 7
 LSFO 0.50% 638 645 7
MGO 799 805 6