Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Ngày: 25-11-2022 | Lượt xem: 95

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Xem thêm
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14

Ngày: 18-11-2022 | Lượt xem: 112

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Trần Quang Tiến - thành viên HĐQT

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Trần Quang Tiến - thành viên HĐQT

Ngày: 15-11-2022 | Lượt xem: 103

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Trần Quang Tiến - thành viên HĐQT

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/11/2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/11/2022

Ngày: 09-11-2022 | Lượt xem: 201

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/11/2022

Xem thêm
Công văn của UBCKNN v/v nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Công văn của UBCKNN v/v nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Ngày: 09-11-2022 | Lượt xem: 102

Công văn của UBCKNN v/v nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Ngày: 08-11-2022 | Lượt xem: 141

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Xem thêm
Báo cáo giao dịch cổ phiếu ESOP ngày 01/11/2022

Báo cáo giao dịch cổ phiếu ESOP ngày 01/11/2022

Ngày: 01-11-2022 | Lượt xem: 178

Báo cáo giao dịch cổ phiếu ESOP ngày 01/11/2022

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  25- Nov 18- Nov CHG
HRDI 1,300 1,174 126
BDI 1,324 1,189 135
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,738 1,392 346

 

EXCHANGE RATES
  25- Nov 18- Nov CHG
$-VND 24,858 24,860 02
$-EURO 0.961 0.969 0.08
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  25- Nov 18- Nov CHG
RTM 380cst 359 413 54
 LSFO 0.50% 553 556 3
MGO 875 926 51

SGP

380cst 403 424 21
 LSFO 0.50% 650 645 5
MGO 981 1038 57