Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Ngày: 30-03-2023 | Lượt xem: 51

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Xem thêm
Công văn của VSD v/v huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán HAH để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công văn của VSD v/v huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán HAH để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày: 28-03-2023 | Lượt xem: 86

Công văn của VSD v/v huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán HAH để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2023

Ngày: 24-03-2023 | Lượt xem: 163

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2023

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Ngày: 23-03-2023 | Lượt xem: 129

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/3/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/3/2023

Ngày: 22-03-2023 | Lượt xem: 109

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/3/2023

Xem thêm
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày: 18-03-2023 | Lượt xem: 816

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu theo danh mục sau:

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/3/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/3/2023

Ngày: 18-03-2023 | Lượt xem: 150

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/3/2023

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  24 - Mar 17 - Mar CHG
HRDI 1,435 1,476 41
BDI 1,489 1,535 46
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 643 1,077 434

 

EXCHANGE RATES
  24 - Mar 17 - Mar CHG
$-VND 23,680 23,750 70
$-EURO 0.930 0.937 0.007
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  24 - Mar 17 - Mar CHG
RTM 380cst 388 388 0
 LSFO 0.50% 538 537 1
MGO 761 750 11

SGP

380cst 419 407 12
 LSFO 0.50% 570 559 11
MGO 738 733 5