Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C

Ngày: 06-06-2024 | Lượt xem: 143

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C

Xem thêm
Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Ngày: 04-06-2024 | Lượt xem: 298

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

Ngày: 04-06-2024 | Lượt xem: 126

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/06/2024

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/06/2024

Ngày: 04-06-2024 | Lượt xem: 109

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/06/2024

Xem thêm
Thông báo của UBCKNN v/v nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Thông báo của UBCKNN v/v nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Ngày: 29-05-2024 | Lượt xem: 149

Thông báo của UBCKNN v/v nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Xem thêm
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Ngày: 29-05-2024 | Lượt xem: 125

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Xem thêm
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C

Ngày: 29-05-2024 | Lượt xem: 184

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  07 - Jun 31 - May CHG
$-VND 25,453 25,474 18
$-EURO 0.918 0.922 4
SCFI 3,185 3,045 140

 

BUNKER PRICES
  07 - Jun 31 - May CHG
RTM 380cst 462 486 24
 LSFO 0.50% 521 522 1
MGO 701 735 34

SGP

380cst 505 534 29
 LSFO 0.50% 571 595 24
MGO 684 708 24