Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh

Ngày: 20-07-2021 | Lượt xem: 55

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh

Xem thêm
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C

Ngày: 11-07-2021 | Lượt xem: 50

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C

Xem thêm
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2021

Ngày: 05-07-2021 | Lượt xem: 165

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2021

Xem thêm
CBTT Công ty thực hiện kiếm toán BCTC năm 2021

CBTT Công ty thực hiện kiếm toán BCTC năm 2021

Ngày: 16-06-2021 | Lượt xem: 335

CBTT Công ty thực hiện kiếm toán BCTC năm 2021

Xem thêm
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY

Ngày: 15-06-2021 | Lượt xem: 313

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY

Xem thêm
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh

Ngày: 11-06-2021 | Lượt xem: 114

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh

Xem thêm
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh

Ngày: 11-06-2021 | Lượt xem: 83

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Jul 16- Jul CHG
HRDI 3,127 2,967 160
BDI 3,199 3,039 160
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 460 464 16

 

EXCHANGE RATES
  23 - Jul 16 - Jul CHG
$-VND 23,110 23,110 00
$-EURO 0.849 0.847 0.002
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  23 - Jul 16 - Jul CHG
RTM 380cst 396 405 -9
 LSFO 0.50% 510 525 -15
MGO 573 586 -13

SGP

380cst 416 420 -4
 LSFO 0.50% 539 547 -8
MGO 577 589 -12