Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/11/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/11/2023

Ngày: 23-11-2023 | Lượt xem: 435

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/11/2023

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 kèm giải trình

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 kèm giải trình

Ngày: 30-10-2023 | Lượt xem: 582

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 kèm giải trình

Xem thêm
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 kèm giải trình

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 kèm giải trình

Ngày: 30-10-2023 | Lượt xem: 490

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/9/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/9/2023

Ngày: 29-09-2023 | Lượt xem: 547

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/9/2023

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/9/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/9/2023

Ngày: 12-09-2023 | Lượt xem: 501

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/9/2023

Xem thêm
Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Ngày: 12-09-2023 | Lượt xem: 403

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Xem thêm
Thông báo của HSX v/v thay đổi đăng ký niêm yết và ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết

Thông báo của HSX v/v thay đổi đăng ký niêm yết và ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết

Ngày: 31-08-2023 | Lượt xem: 525

Thông báo của HSX v/v thay đổi đăng ký niêm yết và ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  07 - Jun 31 - May CHG
$-VND 25,453 25,474 18
$-EURO 0.918 0.922 4
SCFI 3,185 3,045 140

 

BUNKER PRICES
  07 - Jun 31 - May CHG
RTM 380cst 462 486 24
 LSFO 0.50% 521 522 1
MGO 701 735 34

SGP

380cst 505 534 29
 LSFO 0.50% 571 595 24
MGO 684 708 24