Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày: 30-05-2023 | Lượt xem: 906

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu theo danh mục sau:

Xem thêm
Thông báo đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Thông báo đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày: 30-05-2023 | Lượt xem: 324

Thông báo đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Xem thêm
Thông báo mời hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo mời hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày: 24-05-2023 | Lượt xem: 406

Thông báo mời hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/5/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/5/2023

Ngày: 24-05-2023 | Lượt xem: 376

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/5/2023

Xem thêm
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày: 05-05-2023 | Lượt xem: 458

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023

Ngày: 28-04-2023 | Lượt xem: 568

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023

Xem thêm
Báo cáo tài chính quý I năm 2023

Báo cáo tài chính quý I năm 2023

Ngày: 28-04-2023 | Lượt xem: 465

Báo cáo tài chính quý I năm 2023

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Feb 16 - Feb CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
$-VND 24,790 24,680 110
$-EURO 0.924 0.928 0.04
SCFI 2,110 2,166 56

 

BUNKER PRICES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
RTM 380cst 458 458 0
 LSFO 0.50% 574 576 2
MGO 775 803 28

SGP

380cst 450 443 7
 LSFO 0.50% 638 645 7
MGO 799 805 6