Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/3/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/3/2023

Ngày: 18-03-2023 | Lượt xem: 435

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/3/2023

Xem thêm
Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - Công ty TNHH Quỹ TM Holding

Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - Công ty TNHH Quỹ TM Holding

Ngày: 07-03-2023 | Lượt xem: 408

Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - Công ty TNHH Quỹ TM Holding

Xem thêm
Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022

Ngày: 01-03-2023 | Lượt xem: 661

Báo cáo thường niên năm 2022

Xem thêm
Thông báo đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Thông báo đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày: 20-02-2023 | Lượt xem: 545

Thông báo đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Xem thêm
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày: 20-02-2023 | Lượt xem: 534

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Ngày: 15-02-2023 | Lượt xem: 409

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Ngày: 15-02-2023 | Lượt xem: 379

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Feb 16 - Feb CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
$-VND 24,790 24,680 110
$-EURO 0.924 0.928 0.04
SCFI 2,110 2,166 56

 

BUNKER PRICES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
RTM 380cst 458 458 0
 LSFO 0.50% 574 576 2
MGO 775 803 28

SGP

380cst 450 443 7
 LSFO 0.50% 638 645 7
MGO 799 805 6