Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/01/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/01/2023

Ngày: 11-01-2023 | Lượt xem: 507

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/01/2023

Xem thêm
Quyết định v/v thay đổi đăng ký niêm yết

Quyết định v/v thay đổi đăng ký niêm yết

Ngày: 04-01-2023 | Lượt xem: 390

Quyết định v/v thay đổi đăng ký niêm yết

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Trần Quang Tiến - Thành viên HĐQT

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Trần Quang Tiến - Thành viên HĐQT

Ngày: 19-12-2022 | Lượt xem: 335

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Trần Quang Tiến - Thành viên HĐQT

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 09/12/2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 09/12/2022

Ngày: 09-12-2022 | Lượt xem: 662

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 09/12/2022

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Ngày: 09-12-2022 | Lượt xem: 552

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Xem thêm
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C

Ngày: 05-12-2022 | Lượt xem: 542

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C

Xem thêm
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Ngày: 25-11-2022 | Lượt xem: 472

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Feb 16 - Feb CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
$-VND 24,790 24,680 110
$-EURO 0.924 0.928 0.04
SCFI 2,110 2,166 56

 

BUNKER PRICES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
RTM 380cst 458 458 0
 LSFO 0.50% 574 576 2
MGO 775 803 28

SGP

380cst 450 443 7
 LSFO 0.50% 638 645 7
MGO 799 805 6