Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Ngày: 10-04-2023 | Lượt xem: 608

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Xem thêm
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Ngày: 30-03-2023 | Lượt xem: 475

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Xem thêm
Công văn của VSD v/v huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán HAH để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công văn của VSD v/v huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán HAH để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày: 28-03-2023 | Lượt xem: 362

Công văn của VSD v/v huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán HAH để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2023

Ngày: 24-03-2023 | Lượt xem: 465

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2023

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Ngày: 23-03-2023 | Lượt xem: 417

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/3/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/3/2023

Ngày: 22-03-2023 | Lượt xem: 429

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/3/2023

Xem thêm
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày: 18-03-2023 | Lượt xem: 1627

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu theo danh mục sau:

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Feb 16 - Feb CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
$-VND 24,790 24,680 110
$-EURO 0.924 0.928 0.04
SCFI 2,110 2,166 56

 

BUNKER PRICES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
RTM 380cst 458 458 0
 LSFO 0.50% 574 576 2
MGO 775 803 28

SGP

380cst 450 443 7
 LSFO 0.50% 638 645 7
MGO 799 805 6