Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/07/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/07/2023

Ngày: 04-07-2023 | Lượt xem: 458

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/07/2023

Xem thêm
Biên bản họp Ban kiểm soát v/v bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Biên bản họp Ban kiểm soát v/v bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày: 21-06-2023 | Lượt xem: 433

Biên bản họp Ban Kiểm soát v/v bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/6/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/6/2023

Ngày: 21-06-2023 | Lượt xem: 435

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/6/2023

Xem thêm
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày: 21-06-2023 | Lượt xem: 459

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Xem thêm
Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

Ngày: 21-06-2023 | Lượt xem: 470

Thông báo thay đổi nhân sự

Xem thêm
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Cập nhật lần 2

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Cập nhật lần 2

Ngày: 19-06-2023 | Lượt xem: 965

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu theo danh mục sau:

Xem thêm
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Cập nhật lần 1

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Cập nhật lần 1

Ngày: 09-06-2023 | Lượt xem: 813

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu theo danh mục sau:

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Feb 16 - Feb CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
$-VND 24,790 24,680 110
$-EURO 0.924 0.928 0.04
SCFI 2,110 2,166 56

 

BUNKER PRICES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
RTM 380cst 458 458 0
 LSFO 0.50% 574 576 2
MGO 775 803 28

SGP

380cst 450 443 7
 LSFO 0.50% 638 645 7
MGO 799 805 6