Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Ngày: 30-01-2024 | Lượt xem: 190

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 29/01/2024

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 29/01/2024

Ngày: 30-01-2024 | Lượt xem: 181

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 29/01/2024

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023 kèm giải trình

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023 kèm giải trình

Ngày: 29-01-2024 | Lượt xem: 213

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023 kèm giải trình

Xem thêm
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 kèm giải trình

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 kèm giải trình

Ngày: 29-01-2024 | Lượt xem: 173

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/12/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/12/2023

Ngày: 29-12-2023 | Lượt xem: 321

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/12/2023

Xem thêm
Công văn của UBCKNN v/v đã nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi

Công văn của UBCKNN v/v đã nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi

Ngày: 29-12-2023 | Lượt xem: 215

Công văn của UBCKNN v/v đã nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải

Ngày: 25-12-2023 | Lượt xem: 253

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Feb 16 - Feb CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
$-VND 24,790 24,680 110
$-EURO 0.924 0.928 0.04
SCFI 2,110 2,166 56

 

BUNKER PRICES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
RTM 380cst 458 458 0
 LSFO 0.50% 574 576 2
MGO 775 803 28

SGP

380cst 450 443 7
 LSFO 0.50% 638 645 7
MGO 799 805 6