Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Thông báo của HSX về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Thông báo của HSX về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Ngày: 01-08-2023 | Lượt xem: 488

Thông báo của HSX về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2023 và giải trình

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2023 và giải trình

Ngày: 28-07-2023 | Lượt xem: 442

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2023 và giải trình

Xem thêm
Báo cáo tài chính quý II năm 2023 và giải trình

Báo cáo tài chính quý II năm 2023 và giải trình

Ngày: 28-07-2023 | Lượt xem: 332

Báo cáo tài chính quý II năm 2023 và giải trình

Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Ngày: 28-07-2023 | Lượt xem: 461

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải

Ngày: 28-07-2023 | Lượt xem: 286

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải

Xem thêm
Thông báo của VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo của VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày: 26-07-2023 | Lượt xem: 287

Thông báo của VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem thêm
Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Ngày: 24-07-2023 | Lượt xem: 420

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  17 - May 10 - May CHG
$-VND 25,450 25,484 34
$-EURO 0.930 0.930 0
SCFI 2,521 2,306 215

 

BUNKER PRICES
  17 - May 10 - May CHG
RTM 380cst 471 482 11
 LSFO 0.50% 562 566 4
MGO 731 735 4

SGP

380cst 517 530 13
 LSFO 0.50% 619 632 13
MGO 716 733 17