Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Thông báo đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Thông báo đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày: 20-02-2023 | Lượt xem: 474

Thông báo đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Xem thêm
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày: 20-02-2023 | Lượt xem: 492

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Ngày: 15-02-2023 | Lượt xem: 364

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Ngày: 15-02-2023 | Lượt xem: 337

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Xem thêm
Thông báo của HSX về ngày ĐKCC để THQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo của HSX về ngày ĐKCC để THQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày: 09-02-2023 | Lượt xem: 431

Thông báo của HSX về ngày ĐKCC để THQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Xem thêm
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày: 01-02-2023 | Lượt xem: 445

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2022

Ngày: 30-01-2023 | Lượt xem: 476

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2022

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Oct 20 - Oct CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
$-VND 24,730 24,700 30
$-EURO 0.947 0.944 0.003
SCFI 1.013 918 95

 

BUNKER PRICES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
RTM 380cst 511 546 35
 LSFO 0.50% 590 626 36
MGO 857 899 42

SGP

380cst 472 500 28
 LSFO 0.50% 665 687 22
MGO 865 892 27