Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải

Ngày: 28-07-2023 | Lượt xem: 208

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải

Xem thêm
Thông báo của VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo của VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày: 26-07-2023 | Lượt xem: 238

Thông báo của VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem thêm
Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Ngày: 24-07-2023 | Lượt xem: 367

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Ngày: 24-07-2023 | Lượt xem: 332

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Xem thêm
Thông báo của UBCKNN v/v nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Thông báo của UBCKNN v/v nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Ngày: 22-07-2023 | Lượt xem: 377

Thông báo của UBCKNN v/v nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Xem thêm
Công bố thông tin công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Công bố thông tin công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Ngày: 10-07-2023 | Lượt xem: 230

Công bố thông tin công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Xem thêm
Thông báo thay đổi nhân sự (bổ sung)

Thông báo thay đổi nhân sự (bổ sung)

Ngày: 05-07-2023 | Lượt xem: 495

Thông báo thay đổi nhân sự (bổ sung)

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Feb 16 - Feb CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
$-VND 24,790 24,680 110
$-EURO 0.924 0.928 0.04
SCFI 2,110 2,166 56

 

BUNKER PRICES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
RTM 380cst 458 458 0
 LSFO 0.50% 574 576 2
MGO 775 803 28

SGP

380cst 450 443 7
 LSFO 0.50% 638 645 7
MGO 799 805 6