Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày: 11-08-2023 | Lượt xem: 298

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Xem thêm
Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Ngày: 11-08-2023 | Lượt xem: 266

Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải

Ngày: 07-08-2023 | Lượt xem: 343

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải

Xem thêm
Thông báo của HSX về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Thông báo của HSX về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Ngày: 01-08-2023 | Lượt xem: 413

Thông báo của HSX về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2023 và giải trình

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2023 và giải trình

Ngày: 28-07-2023 | Lượt xem: 383

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2023 và giải trình

Xem thêm
Báo cáo tài chính quý II năm 2023 và giải trình

Báo cáo tài chính quý II năm 2023 và giải trình

Ngày: 28-07-2023 | Lượt xem: 279

Báo cáo tài chính quý II năm 2023 và giải trình

Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Ngày: 28-07-2023 | Lượt xem: 387

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Feb 16 - Feb CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
$-VND 24,790 24,680 110
$-EURO 0.924 0.928 0.04
SCFI 2,110 2,166 56

 

BUNKER PRICES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
RTM 380cst 458 458 0
 LSFO 0.50% 574 576 2
MGO 775 803 28

SGP

380cst 450 443 7
 LSFO 0.50% 638 645 7
MGO 799 805 6