Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/02/2024

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/02/2024

Ngày: 28-02-2024 | Lượt xem: 378

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/02/2024

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngày: 28-02-2024 | Lượt xem: 270

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Xem thêm
Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2023

Ngày: 27-02-2024 | Lượt xem: 331

Báo cáo thường niên năm 2023

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Ngày: 07-02-2024 | Lượt xem: 343

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Xem thêm
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Ngày: 07-02-2024 | Lượt xem: 313

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Xem thêm
Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023

Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023

Ngày: 05-02-2024 | Lượt xem: 315

Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 02/02/2024

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 02/02/2024

Ngày: 03-02-2024 | Lượt xem: 303

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 02/02/2024

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  07 - Jun 31 - May CHG
$-VND 25,453 25,474 18
$-EURO 0.918 0.922 4
SCFI 3,185 3,045 140

 

BUNKER PRICES
  07 - Jun 31 - May CHG
RTM 380cst 462 486 24
 LSFO 0.50% 521 522 1
MGO 701 735 34

SGP

380cst 505 534 29
 LSFO 0.50% 571 595 24
MGO 684 708 24