Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/03/2024

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/03/2024

Ngày: 26-03-2024 | Lượt xem: 465

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/03/2024

Xem thêm
Thông báo của HSX về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông báo của HSX về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngày: 14-03-2024 | Lượt xem: 326

Thông báo của HSX về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Xem thêm
Thông báo chốt danh sách chủ sở hữu trái phiếu để đăng ký trái phiếu và đăng ký giao dịch trái phiếu

Thông báo chốt danh sách chủ sở hữu trái phiếu để đăng ký trái phiếu và đăng ký giao dịch trái phiếu

Ngày: 07-03-2024 | Lượt xem: 365

Thông báo chốt danh sách chủ sở hữu trái phiếu để đăng ký trái phiếu và đăng ký giao dịch trái phiếu

Xem thêm
Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Ngày: 06-03-2024 | Lượt xem: 340

Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Xem thêm
Nghị quyết Ban kiểm soát ngày 05/03/2024

Nghị quyết Ban kiểm soát ngày 05/03/2024

Ngày: 06-03-2024 | Lượt xem: 257

Quyết định Hội đồng quản trị ngày 05/03/2024

Xem thêm
Quyết định Hội đồng quản trị ngày 05/03/2024

Quyết định Hội đồng quản trị ngày 05/03/2024

Ngày: 06-03-2024 | Lượt xem: 285

Quyết định Hội đồng quản trị ngày 05/03/2024

Xem thêm
Thông báo của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày: 05-03-2024 | Lượt xem: 259

Thông báo của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  12 - Jul 05 - Jul CHG
$-VND 25,460 25,458 2
$-EURO 0.919 0.923 4
SCFI 3,675 3,734 59

 

BUNKER PRICES
  12 - Jul 05 - Jul CHG
RTM 380cst 514 524 10
 LSFO 0.50% 571 589 18
MGO 734 760 26

SGP

380cst 525 537 12
 LSFO 0.50% 622 642 20
MGO 739 764 25