Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin thị trường hàng hải

Tin vắn tuần 11 - 2020

Tin vắn tuần 11 - 2020

Ngày: 17-03-2020 | Lượt xem: 525

Tin vắn tuần 11 - 2020

Xem thêm
Tin vắn tuần 09-2020

Tin vắn tuần 09-2020

Ngày: 25-02-2020 | Lượt xem: 589

Tin vắn tuần 09-2020

Xem thêm
Tin vắn tuần: 08 - 2020

Tin vắn tuần: 08 - 2020

Ngày: 18-02-2020 | Lượt xem: 547

TIN VẮN TUẦN 08

Xem thêm
Tin vắn tuần 07-2020

Tin vắn tuần 07-2020

Ngày: 12-02-2020 | Lượt xem: 500

Tin vắn tuần 07-2020

Xem thêm
Tin vắn tuần 06-2020

Tin vắn tuần 06-2020

Ngày: 05-02-2020 | Lượt xem: 502

Tin vắn tuần 06-2020

Xem thêm
Tin vắn tuần 05-2020

Tin vắn tuần 05-2020

Ngày: 30-01-2020 | Lượt xem: 509

Tin vắn tuần 05-2020

Xem thêm
Tin vắn tuần 3 - 2020

Tin vắn tuần 3 - 2020

Ngày: 20-01-2020 | Lượt xem: 527

Tin vắn tuần 3 - 2020

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  13 - May

06 - May

CHG
HRDI 3,041 2,665

306

BDI 3,117 2,718 314
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,436 1,357 108

 

EXCHANGE RATES
  13 - May 06 - May CHG
$-VND 23,230 23,090 140
$-EURO 0.963 0.947 0.016
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  13 - May 06 - May CHG
RTM 380cst 625 625 00
 LSFO 0.50% 801 856 55
MGO 1229 1325 96

SGP

380cst 765 764 1
 LSFO 0.50% 873 866 7
MGO 1236 1205 31