Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - America LLC

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - America LLC

Ngày: 18-02-2020 | Lượt xem: 761

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - America LLC

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày: 05-02-2020 | Lượt xem: 789

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị năm 2019 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

Báo cáo tình hình quản trị năm 2019 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

Ngày: 30-01-2020 | Lượt xem: 943

Báo cáo tình hình quản trị năm 2019 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 - 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 - 2019

Ngày: 30-01-2020 | Lượt xem: 928

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 - 2019

Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 - 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 - 2019

Ngày: 30-01-2020 | Lượt xem: 819

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 - 2019

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT ngày 13/01/2020

Nghị quyết HĐQT ngày 13/01/2020

Ngày: 13-01-2020 | Lượt xem: 870

Nghị quyết HĐQT ngày 13/01/2020

Xem thêm
Công văn của UBCK v/v chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020

Công văn của UBCK v/v chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020

Ngày: 13-01-2020 | Lượt xem: 797

Công văn của UBCK v/v chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Feb 16 - Feb CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
$-VND 24,790 24,680 110
$-EURO 0.924 0.928 0.04
SCFI 2,110 2,166 56

 

BUNKER PRICES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
RTM 380cst 458 458 0
 LSFO 0.50% 574 576 2
MGO 775 803 28

SGP

380cst 450 443 7
 LSFO 0.50% 638 645 7
MGO 799 805 6