Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin tức quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 - 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 - 2019

Ngày: 29-10-2019 | Lượt xem: 869

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 - 2019

Xem thêm
Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế năm 2018

Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế năm 2018

Ngày: 17-10-2019 | Lượt xem: 783

Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế năm 2018

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex

Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex

Ngày: 21-08-2019 | Lượt xem: 949

Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét

Ngày: 14-08-2019 | Lượt xem: 998

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét

Xem thêm
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét

Ngày: 14-08-2019 | Lượt xem: 845

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét

Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

Ngày: 30-07-2019 | Lượt xem: 915

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Ngày: 29-07-2019 | Lượt xem: 822

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Oct 20 - Oct CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
$-VND 24,730 24,700 30
$-EURO 0.947 0.944 0.003
SCFI 1.013 918 95

 

BUNKER PRICES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
RTM 380cst 511 546 35
 LSFO 0.50% 590 626 36
MGO 857 899 42

SGP

380cst 472 500 28
 LSFO 0.50% 665 687 22
MGO 865 892 27