Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu Container (quốc tế)

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 22 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 22 - 2023

Ngày: 31-05-2023 | Lượt xem: 443

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 22 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 21 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 21 - 2023

Ngày: 25-05-2023 | Lượt xem: 377

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 21 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 20 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 20 - 2023

Ngày: 18-05-2023 | Lượt xem: 370

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 20 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 19 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 19 - 2023

Ngày: 09-05-2023 | Lượt xem: 443

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 19 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 17 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 17 - 2023

Ngày: 25-04-2023 | Lượt xem: 497

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 17 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 16 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 16 - 2023

Ngày: 18-04-2023 | Lượt xem: 440

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 16 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 15 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 15 - 2023

Ngày: 11-04-2023 | Lượt xem: 441

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 15 - 2023

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  12 - Jul 05 - Jul CHG
$-VND 25,460 25,458 2
$-EURO 0.919 0.923 4
SCFI 3,675 3,734 59

 

BUNKER PRICES
  12 - Jul 05 - Jul CHG
RTM 380cst 514 524 10
 LSFO 0.50% 571 589 18
MGO 734 760 26

SGP

380cst 525 537 12
 LSFO 0.50% 622 642 20
MGO 739 764 25