Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu Container (quốc tế)

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 33-2022

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 33-2022

Ngày: 16-08-2022 | Lượt xem: 349

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 33 - 2022

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 32-2022

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 32-2022

Ngày: 10-08-2022 | Lượt xem: 373

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 32 - 2022

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 31 - 2022

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 31 - 2022

Ngày: 02-08-2022 | Lượt xem: 473

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 31 - 2022

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 30 - 2022

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 30 - 2022

Ngày: 26-07-2022 | Lượt xem: 595

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 30 - 2022

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 29 - 2022

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 29 - 2022

Ngày: 19-07-2022 | Lượt xem: 396

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 29 - 2022

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 28 - 2022

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 28 - 2022

Ngày: 12-07-2022 | Lượt xem: 355

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 28 - 2022

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 27 - 2022

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 27 - 2022

Ngày: 07-07-2022 | Lượt xem: 394

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 27 - 2022

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  08 - Sep 01 - Sep CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
$-VND 24,260 24,240 20
$-EURO 0.933 0.928 0.05
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
RTM 380cst 583 568 15
 LSFO 0.50% 615 601 14
MGO 920 910 10

SGP

380cst 549 526 23
 LSFO 0.50% 648 630 18
MGO 918 906 12