Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu Container (quốc tế)

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 10 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 10 - 2023

Ngày: 07-03-2023 | Lượt xem: 377

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 10 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 09 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 09 - 2023

Ngày: 01-03-2023 | Lượt xem: 410

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 09 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 08 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 08 - 2023

Ngày: 21-02-2023 | Lượt xem: 380

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 08 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 07 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 07 - 2023

Ngày: 14-02-2023 | Lượt xem: 331

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 07 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 06 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 06 - 2023

Ngày: 07-02-2023 | Lượt xem: 300

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 06 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 05 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 05 - 2023

Ngày: 31-01-2023 | Lượt xem: 270

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 05 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 03 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 03 - 2023

Ngày: 17-01-2023 | Lượt xem: 293

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 03 - 2023

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  08 - Sep 01 - Sep CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
$-VND 24,260 24,240 20
$-EURO 0.933 0.928 0.05
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
RTM 380cst 583 568 15
 LSFO 0.50% 615 601 14
MGO 920 910 10

SGP

380cst 549 526 23
 LSFO 0.50% 648 630 18
MGO 918 906 12